Masterplan bedrijfscampus Byondis

Het farmaceutische bedrijf Byondis/Synthon, heeft de ambitie om een duurzame, groene campus te realiseren. Als onderdeel van het masterplan hebben wij het landschapsplan ontworpen. Het uitgangspunt voor het plan is het realiseren van een duurzame groene omgeving. Een oase van rust in een hectische bedrijfsomgeving, waarbij ontmoeting een belangrijke rol speelt.

Rondom het terrein ligt een groene rand met verschillende soorten beplanting. Deze rand wordt gebruikt om het groen verder op de campus door te trekken. Het landschap wordt doorgezet tot aan de bebouwing, zodat de gebouwen in het groen komen te staan.

De campus is in te delen in een intensief- en een rustig deel. Het intensieve deel bevindt zich tussen de bouwkavels en vormt een vallei waarbinnen verschillende routes zijn te vinden. Aan de zuidzijde van de campus vormt het park en het bos een oase van rust. Het is een natuurlijkere omgeving met een informele uitstraling die een sterke binding heeft met het al aanwezige groene kader. Binnen deze drie gebieden, vallei, park en bos, is er ruimte voor ontmoeting, ontspanning en inspanning voor de werknemers van Byondis/Synthon.