Landschapsontwerp

Ontwerpburo StaLa werkt aan stedelijke en landschappelijke projecten op verschillende schaalniveaus. Vanuit een integrale aanpak en een groene insteek realiseren we functionele, maakbare plannen. Hierin staan de karakteristieken van de plek en de gebruiker centraal.

 

Ontwerp, advies en herinrichting

Opdrachtgevers doen graag een beroep op onze door groen gedreven oplossingsgerichtheid. We maken ontwerpen voor de openbare ruimte, bedrijventerreinen en landgoederen. Ook zetten we onze expertise in bij landschappelijke inpassingsplannen, herinrichtingsplannen van woonwijken en vergroeningsopgaven. We zijn sterk in het ontwerpen van plannen die linken aan thema’s als duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dat zie je ook terug in de door ons ontworpen buitenruimtes waar het fijner en gezonder werken en leven is.

Geslaagd eindproduct

Het ontwerpen en inrichten van de buitenruimte is een uitdaging. Een ontwerp moet plaats bieden aan verschillende, vaak uiteenlopende belangen, maar tegelijkertijd een (toekomstige) omgeving zo karakteriseren dat alle gebruikers zich er thuis voelen. Van grootschalige landschapsplannen tot gedetailleerd terreinontwerp: wij geven ruimte aan uiteenlopende ideeën. Als landschapsontwerpers weten we hoe we functionele, technische en ecologische aspecten in de openbare ruimte integreren en complexe opgaven moeten aanvliegen om te komen tot een geslaagd eindresultaat.