Landschapsontwerp FTOS gebouw Synthon Bedrijfscampus Byondis

In 2015 hebben we samen met Broekbakema architecten het masterplan gemaakt voor een groene bedrijfscampus voor Byondis/Synthon. In dit plan werd het campuslandschap gevormd door een parklandschap van open en besloten ruimten tussen de bestaande en nieuwe bedrijfsgebouwen. Vijf jaar later wordt het eerste deelgebied gerealiseerd. Voor dit deelgebied heeft Broekbakema architecten een nieuw kantoorgebouw ontworpen waar omheen wij een nieuw landschap hebben ontworpen.

Voorlopig ontwerp

Het deelgebied bestaat uit een bestaand en nieuw kantoorgebouw. De gebouwen worden met elkaar verbonden door middel van verharding in een doorlopende organische (bot)structuur gebaseerd op het shared space principe. Tussen de gebouwen ligt een prachtige oude Lindelaan als historisch landschapselement, die behouden blijft. Om het regenwater van de daken van de bebouwing te kunnen laten infilteren zijn er parallel langs de Lindelaan greppels aangelegd. Hiermee wordt de laan geaccentueerd. Rondom de gebouwen wordt een besloten landschap gecreƫerd door middel van inheemse bomen en heesters in combinatie met een laag van vaste planten die kunnen verwilderen. Hiermee ontstaat er een robuuste groenstructuur, die het hele jaar aantrekkelijk is om door heen te wandelen of op uit te kijken vanuit de kantoren.

Definitief ontwerp

Beplantingsplan