Ontwerp privé landgoed

Vanuit onze opdrachtgever is er de wens om op deze locatie een nieuw landgoed te ontwikkelen. Dit plan is tot stand gekomen in samenspraak met gemeente en provincie. De wens om een nieuw landgoed te ontwikkelen is gecombineerd met de herziening van het gemeentelijk bestemmingsplan en het provinciaal beleid voor de versterking van de Ecologische HoofdStructuur (EHS).

Het plan maakt van de verschillende percelen een landschappelijk geheel. De hoofdroute over het landgoed wordt begeleid door een houtwal, en vormt de nieuwe ruimtelijke drager. Deze houtwal biedt samen met de grote vijver en de paddenpoel, belangrijke nieuwe leefomgevingen voor de aanwezige en toekomstige diersoorten. Daarnaast worden er verschillende vegetatie typen toegepast om de ecologische verbinding te versterken. Anderzijds creëren deze verschillende vegetaties een gradiënt van natuur naar het meer cultuurlijke tuindeel rond de woning, waardoor er veel variatie ontstaat op het nieuwe landgoed.