Terreininrichting dressuurstal Groesbeek

De dressuurstal bevindt zich in het agrarische cultuurlandschap van Groesbeek, op een plek waar voorheen een manege gevestigd zat. De bouwplannen voor het nieuwe stallencomplex vroegen om een landschappelijke inpassing en een nieuw inrichtingsplan. Enerzijds een mooie uitnodigende en representatieve voorkant aan de straatzijde. Anderzijds een functionele werkomgeving voor het werken met de paarden, waarin routing tussen gebouwen, weides en rijbanen een belangrijke rol speelt. Een varianten studie bood uitkomst om alle voor en nadelen af te wegen en voor een werkbare indeling van het terrein te kunnen kiezen.

Functioneel en representatief

Materialen en verhardingen zijn zo gekozen dat ze een representatieve uitstraling hebben die bij de gebouwen aansluit en goed in de landschappelijke omgeving passen. Goed te onderhouden met een lange levensduur én niet te glad voor het verplaatsen van de paarden.
Voor de inpassing en de keuze van de rijbodems, paddocks en hekwerken is nauw samengewerkt met de uitvoerende partijen. Door deze nauwe samenwerking ontstond de meest optimale indeling voor het terrein in relatie tot het werken met de paarden.
Het regenwater van de daken, de verharding en de rijbanen wordt afgevoerd richting een wadi, waar het regenwater in de bodem kan infiltreren.

Beplanting

Het nieuwe stallencomplex ligt in een halfopen landschappelijke omgeving. Aan de randen zijn aansluitend op de bestaande beplanting in de omgeving, enkele landschappelijke hagen en bomenrijen toegevoegd, zodat het halfopen landschappelijke karakter voortgezet wordt. Direct rondom de bebouwing is een cultuurlijkere beplanting toegepast die een bijdrage levert aan de presentatie van het stallencomplex aan de straatzijde. Hagen vormen de overgangen en begrenzingen tussen privé en bedrijf. Diverse borders zijn ingeplant met prairiebeplanting voor een natuurlijke en bloemrijke uitstraling.

Realisatie

Om de bouw van deze nieuwe stal mogelijk te maken was het noodzakelijk om een landschapsinpassingsplan te maken voor de vergunningaanvraag. Vervolgens is het hele terreinplan, inclusief het rioleringsplan en het technisch inrichtingsplan door ons uitgewerkt. Het uitwerken van het beplantingsplan maakte de terreininrichting compleet. Door uitvoeringsbegeleiding tijdens de bouw is de realisatie van het plan door alle diverse partijen in goede banen geleid.