Herinrichtingsplan Lange Nieuwstraat IJmuiden

De Lange Nieuwstraat in IJmuiden is een straat van 1,5 km lang waar wordt gewoond, gewerkt en gewinkeld. Het vormt het centrum van IJmuiden. Daarnaast lopen er diverse belangrijke bus routes door de straat en is het een belangrijke verkeersverbinding.

Bij dit project lag er een voorlopig ontwerp wat vertaald was naar een bestek. Met dit bestek is de uitvoering aanbesteed. Voor de realisatie ontbrak het nog aan diverse details. De opdracht was om deze details uit te werken en vorm te geven. Het uitwerken van de details liep parallel met de uitvoering van het project, waardoor de lijnen kort waren en er gericht overlegd kon worden tijdens realisatie.

Een ontwerp valt of staat met goede en nette detaillering. In dit ontwerp zijn verschillende details zoals verhoogde bloembakken van natuursteen, natuurstenen platen voor op een plein, houten zitelementen en bestratingsdetails verder uitgewerkt.