DO openbare ruimte centrum Nieuw-west

Samen met Bieke van Hees landschapsarchitectuur hebben we het eerder gemaakte Voorlopig Ontwerp (VO) Openbare Ruimte voor Centrum Nieuw-West in Amsterdam, uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO). Met dit DO is de gemeente Amsterdam en het ingenieursbureau een aanbestedingstraject gestart. In dit definitieve ontwerp zijn de eerder gevormde uitgangspunten, randvoorwaarden en ambities voor de inrichting van de openbare ruimte verder uitgewerkt aan de hand van verschillende thema’s, zoals verharding, afwatering, beplanting, verlichting, meubilair en verkeer. Ook zijn alle straten, pleinen en bijzondere elementen tot in detail uitgewerkt.

Detailuitwerking Osdorpplein zuid

Detailuitwerking Osdorpplein Stadsloket

Detailuitwerking Osdorpplein oost

Detailuitwerking meubilair Osdorpplein