Inrichtingsplan Bindertuin Nijmegen

Het Architectuur Centrum Nijmegen (ACN) heeft ons benadert mee te denken over hun initiatief voor een groener Nijmegen. In 2020 was het jaarthema van het ACN ‘A SUNNY AFTERNOON: De stad als ecosysteem’. Aanvullend op de activiteiten binnen dit thema, wilde het ACN zelf ook initiatiefnemer zijn voor een groener Nijmegen. De wens was om de parkeervlakte rond het naastgelegen gebouw, te transformeren tot een groene en koele tuin. In dit gebouw, de Binder, is een woonconcept van woningcorporatie Talis gevestigd. Met dit initiatief wil ACN de natuur de kans geven zich te manifesteren, zodat beleidsmakers en ontwerpers hierop kunnen reageren, in aanloop naar de toekomstige herontwikkeling van het stationsgebied.

Samenwerken

In samenwerking met de directeur van ACN, hebben we een schets gemaakt voor de tuin om te kunnen laten zien wat de potentie van de plek kan zijn. Deze schets vormde de basis om alle partijen te enthousiasmeren voor onze gezamenlijke groene ambitie voor deze plek en het werkelijk realiseren van het plan. En met succes! Door deze schets is het daadwerkelijk een project geworden. Van het meest urgente deel van het terrein, met de meeste opwarming, hebben we de schets verder uitgewerkt. Door nauwe samenwerking en snelle afstemming tussen alle partijen is het nog hetzelfde jaar gerealiseerd.

Ontwerp

Met het plan is het bestaande parkeerterrein en de aangrenzende rand rond het gebouw getransformeerd naar een groene oase met verblijfkwaliteit. Het bestaande hek is verwijdert en het talud is flauwer gemaakt waardoor de tuin ruimtelijk onderdeel uit maakt van de aangrenzende openbare ruimte. De bestaande moestuinbakken van de bewoners hebben een nieuwe plek in het ontwerp gekregen en markeren de ontmoetingsplek. Hier rondom heen staan een aantal meerstammige bomen die zorgen voor schaduw. Het regenwater van het dak wordt gebruikt voor besproeiing en het overtollige water wordt in twee laagtes geïnfiltreerd in de bodem.