Vijver Landgoed

Het ontwerp van de vijver is er op gericht om een zo groot mogelijke diversiteit en variatie te bieden voor toekomstige dier- en plantensoorten. De verschillende bodemhoogtes en taluds zorgen voor diverse groeiplaatsen voor planten en diverse leefmilieus voor dieren. Het helofytenfilter zorgt voor de natuurlijke zuivering van het water.

 

Rondom de vijver zijn twee soorten bloemenmengsels gezaaid om de eerste groei te stimuleren. Van daaruit kunnen de verschillende oevers zich verder op natuurlijke wijze ontwikkelen.  Zo zijn er inmiddels op verschillende plekken spontaan bomen gaan groeien zoals de els, verschillende soorten wilgen en de berk. Ook zijn er nieuwe bewoners op het landgoed aangetroffen zoals kikkers, eenden, ganzen en reigers.

 

Diverse bomen zijn rond de vijver aangeplant in een parkachtige setting. Ook hier zijn weer voor verschillende soorten bomen gekozen om de bomen collectie verder te laten groeien.

 

 

 

 

Project:

Locatie:

Ontwerp:

Realisatie:

Oppervlakte:

 

Ontwikkeling landgoed

regio Nijmegen

Vijver 2011

2012

vijver met omgeving: 15000 m2

 

Dit plan is tot stand gekomen in dienstverband bij het privé landgoed.

¬© 2019 | ontwerpburo StaLa  |  algemene voorwaarden  |  disclaimer