Masterplan Landgoed

Vanuit onze opdrachtgever is er de wens om op deze locatie een nieuw landgoed te ontwikkelen. Dit plan is tot stand gekomen in samenspraak met gemeente en provincie. De wens om een nieuw landgoed te ontwikkelen is gecombineerd met de herziening van het gemeentelijk bestemmingsplan en het provinciaal beleid voor de versterking van de Ecologische HoofdStructuur (EHS).

 

Het plan maakt van de opgedeelde ruimte één ruimtelijke eenheid waarbij de paden structuur met daar langs een houtwal de nieuwe ruimtelijke drager is. Deze houtwal vormt samen met de grote vijver en de paddenpoel, belangrijke nieuwe leefomgevingen voor de aanwezige en toekomstige diersoorten. Daarnaast worden er verschillende vegetatie typen toegepast om de ecologische verbinding te versterken. Anderzijds creëren deze verschillende vegetaties een gradiënt van natuur naar meer cultuur waardoor er veel variatie ontstaat op het nieuwe landgoed.

 

Met dit plan is er voor gezorgd dat de wens van de opdrachtgever werd vervuld met een meerwaarde voor zowel de gemeente als de provincie. Het landgoed is niet openbaar toegankelijk.

Project:

Locatie:

Ontwerp:

Realisatie:

Oppervlakte:

I.samenspr. m.:

Ontwikkeling landgoed

Regio Nijmegen

Masterplan 2008 - 2009

2008 - heden

11 ha

Gemeente en provincie

 

© 2019 | ontwerpburo StaLa  |  algemene voorwaarden  |  disclaimer