De Lange Nieuwstraat in IJmuiden is een gemixte straat met wonen, werken en winkels. Daarnaast lopen er diverse belangrijke busroutes door de straat.

 

Bij dit project lag er een voorlopig ontwerp wat vertaald was naar een bestek. Met dit bestek is de opdracht aanbesteed. Maar er ontbrak voor de uitvoering nog een uitwerking van details. Deze uitwerking liep parallel met de uitvoering van het project.

 

Een ontwerp valt of staat met goede en nette details. In dit ontwerp zijn verschillende details zoals verhoogde bloembakken van natuursteen, natuurstenen platen voor op een plein, houten zitelementen en bestratingsdetails verder uitgewerkt. Al deze onderdelen zijn tijdens de uitvoering uit getekend en direct uitgevoerd. Hierbij was controle op de uitvoering van groot belang.

 

 

 

Project:

 

Opdrachtgever:

Ontwerp:

Oppervlakte:

 

Ontwerp, uitwerking en begeleiding uitvoering

Gemeente Velsen (inhuur)

2015-2017

1,5 km lange straat

 

Uitwerking en begeleiding herinrichting  Lange Nieuwstraat, IJmuiden

 

© 2019 | ontwerpburo StaLa  |  algemene voorwaarden  |  disclaimer