Inrichtingsplan en realisatie dressuurstal Groesbeek

Het inrichtingsplan voor de dressuurstal is gericht op een functionele werkomgeving waarin de routing tussen de bedrijfsgebouwen, weides en rijbanen een belangrijke rol speelt. Materialen en verhardingen zijn zo gekozen dat ze goed in de landschappelijke omgeving passen, maar ook een bijdrage leveren aan een prettige leefomgeving voor de dressuurpaarden. Voor de hemelwaterafvoer is er een systeem ontworpen waarbij al het hemelwater van de daken, de verharding en de rijbanen afgewaterd wordt op de wadi, waar het kan bezinken. In de plantvakken direct rondom het bedrijfsgebouw is veel aandacht besteed aan de beplanting. Vaste planten borders met een natuurlijke en representatieve uitstraling passend bij het landelijk gebied vormen het kenmerk voor deze stal.

 

Dit project omvatte alle ontwerpwerkzaamheden die bij het realiseren van een dergelijk project horen. Schetsontwerp, uitbreidingsstudies, rioleringsplan hemelwaterafvoer, technische uitwerking van het ontwerp, materialisering, beplantingsplan, verlichtingsplan, beheerplan, bewegwijzering en reclame, uitvoeringsvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding.

 

Project:

Locatie:

Opdrachtgever:

Oppervlakte:

Ontwerp+realisatie:

I.s.m.:

 

Inrichtingsplan Dressuurstal

Groesbeek

Dressuurstal

9,5 ha

2014-2015

J.P.P. van Rijswijk Architect BNA

Van Dinther bouwbedrijf B.V.

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in dienstverband als adviseur bij de stal.

© 2019 | ontwerpburo StaLa  |  algemene voorwaarden  |  disclaimer