Beplantingsplan dressuurstal Groesbeek

Het beplantingsplan voor de dressuurstal bestaat uit landschappelijke beplanting rondom de weides en uit meer cultuurlijke beplanting rondom de bebouwing.

Het landschappelijke kader rondom de eigendomsgrens wordt gevormd door houtsingels, een losse bomenrij en struwelen met enkele bomen. Deze beplantingstypen bestaan uit inheemse soorten en leveren een bijdragen aan de inpassing van de weides en stallen in het omliggende landschap.

 

De beplanting rondom de bebouwing bestaat uit meerdere plantvakken. Beukenhagen vormen de overgangen en begrenzingen tussen privé en bedrijf. Er zijn verschillende borders beplant met prairie beplanting voor een bloemrijke natuurlijkere uitstraling. Direct rondom de hoofdingang is er gekozen voor borders met verschillende wintergroene bodembedekkers. Op verschillende plekken zijn voorjaarsbloeiende bloembollen geplant. In iedere border is er rekening gehouden met de verschillende seizoenen, zodat de beplanting in ieder jaargetijde voor een fraai en representatief beeld zorgt.

 

Project:

Locatie:

Opdrachtgever:

Oppervlakte:

Ontwerp+realisatie:

 

Beplantingsplan Dressuurstal

Groesbeek

Dressuurstal

9,5 ha

2014-2015

 

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in dienstverband als adviseur bij de stal.

¬© 2019 | ontwerpburo StaLa  |  algemene voorwaarden  |  disclaimer